ÁSZF

 Általános Szerződési Feltételek

1. Általános kikötések: Az alábbi üzleti feltételek érvényesek minden ajánlatunkra, szállításunkra és szolgáltatásunkra. Bármilyen módosítás, még akkor is, ha az a felek között megbeszélésre került, csak írásban, személyesen a szerződés módosításával lehetséges.

2. Szerződés: Megrendelésnek, megállapodásnak csak a vevő és a Szállító által aláírt, dátummal ellátott megrendelés visszaigazolás tekinthető. Szóbeli megrendelésre és a megrendelés módosításra nincs lehetőség.  

3.  Árak: Telephelyi (1107. Bp., Száva u. 8.) árak, a megadott műszaki tartalommal.

4. Fizetési feltételek: A megrendeléskor a bruttó ár 50%-át szükséges előlegként befizetni. A számla végösszege a kiszállítás, telepítés előtt, illetve kizárólag termék vásárlása esetén a telephelyi átvételekor esedékes. A gyártás indítása és a késztermék szállításának feltétele az előleg befizetése, illetve a végszámla kiegyenlítése. Amennyiben az előleg befizetése ill. átutalása késik, úgy a szerződésben vállalt szállítási határidő a késedelmes napok számával meghosszabbodhat.

5. Fizetési mód: Készpénzzel a pénztárban, csekkel vagy banki átutalással. Csekk és utalás esetén a pénzügyi teljesítés tényének hiteles (banki) igazolása szükséges. A vételár teljes kiegyenlítéséig a Szállító a termékekre a tulajdonjogát fenntartja.

6. Szállítási (termék gyártási) határidő: Szállítási határidő szabvány dekor  termékek esetében 1-3 hét,  egyedi laminált esetében 4-6  hét, festett  esetében 6-8 hét, furnér és tömörfa esetében 6-8 hét .Szállítási határidő után két héten belül történő szállítás még időben történő teljesítésnek minősül. Az áru készre jelentése (e-mail,SMS) szerződésteljesítésnek minősül. Vismajor, közlekedési- és üzemzavarok, munkabeszüntetés, nyersanyagban és hasonlókban felmerülő hiány esetében a szállítási határidő a fentiek következtében kiesett időtartamnak megfelelő teljesítési idő meghosszabbításához vezetnek. Amennyiben egy esetleges szállítási késedelem felmerül, a Szállító évi 20% kötbért tartozik megfizetni a Vevő részére írásos igény esetén. Fentieken túli kártérítési igény a gyártó részére nem róható fel. A Szállító fenntartja magának az előszállítás és a részszállítás jogát.

7. Teljesítés: Készre jelentés és a végszámla rendezése után a Szállító telephelyén, gépjárműre rakva található meg az áru. A Szállító lehetőséget biztosít a megrendelt termékek telephelyi - fizetést megelőző átnézésére. A Szállító a termék a Vevő, vagy meghatalmazottja (megbízott szállító) részére történő átadását követően mennyiségi és minőségi reklamációt nem fogad el. A nem általunk telepített/szállított termékek esetén a későbbi viták elkerülése végett az átvételkor az esetleges sérüléseket és lap elhajlásokat azonnal jelezni kell a szállítólevélen, mert azokra való hivatkozást a későbbiekben nem fogadunk el. A termékek újracsomagolásához biztosítjuk a csomagoló anyagot. A szállító vagy szállíttató személy gondoskodjon a szükséges alátétfák stb. biztosításáról. Meghatalmazottnak tekinthető minden olyan személy, aki a Megrendelő személyes megjelenése hiányában a helyszínen, mint képviselő megtalálható. A képviselő személyét a Megrendelő semmilyen módon nem vitathatja. Amennyiben a termék végszámláját a Megrendelő a feltüntetett határidőn belül nem teljesíti  az esetlegesen felmerülő fizetési felszólítási adminisztrációs díjak (3.450 Ft+ÁFA/alkalom) és ügyvédi költségek (15.000 Ft+ÁFA/alkalom), valamint a behajtás költségeinek esetleges bírósági és egyéb járulékos költségeinek megfizetését a Megrendelő nem vitatja és azokat felszólításra teljesíti.

8. Szállítás: A Megrendelő értesítését (készre jelentését) követően 1 héten belül a Vevő által biztosított gépjárművel, vízszintes vagy függőleges helyzetben rögzítve történik. Külön kérésre a Szállító előre egyeztetett díjazás és elszámolás mellett megszervezi a késztermék kért helyszínre juttatását (telekhatárig). A kockázatviselés a Megrendelő részére az áru raktárunkban történő felrakással veszi kezdetét. A kiszállítás NEM tartalmazza az emeletre, lakásba, házba  történő beszállítást. A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiértesítéstől számított egy héten belül az árut elszállítja. Ha ez nem történik meg, a Szállító minden további megkezdett hét után 10 000 .-Ft + ÁFA tárolási díjat számolhat fel megrendelésenként, melynek jogosságát a Megrendelő nem vitathatja.  Az esetlegesen felmerülő fizetési felszólítási adminisztrációs díjak (3.450 Ft+ÁFA/alkalom) és ügyvédi költségek (15.000 Ft+ÁFA/alkalom), valamint a behajtás költségeinek esetleges bírósági és egyéb járulékos költségeinek megfizetését a Megrendelő nem vitatja és azokat felszólításra teljesíti.

9. Csomagolás: A nyílászáró szerkezetek a termékprofil védőfóliáján kívül más védőcsomagolással nincsenek ellátva. A sérülések elleni védelemről való további fokozott gondoskodás a Megrendelő kötelessége. A kilincs és egyéb opcionális tartozék , amennyiben a megrendelés részét képezi, külön csomagolva kerül átadásra.

10. Ajtónyílások előkészítése a falban: A kész termékek kizárólag abban az esetben nyújtják a bemutatóteremben feltárt minőséget, amennyiben az ajtókat fogadó falnyílások kiképzése is megegyezik a bemutatóteremben kialakított nyílásokkal.   A megfelelő falnyílás kialakítása az épület kivitelezését végző kőműves vagy szárazépítő feladata és az építtető felelőssége. Amennyiben a helyszíni felmérés során hibát tár fel a felmérést végző szakember, a Megrendelő köteles a megkifogásolt hibákat a szállítás, telepítés időpontjáig elhárítani és a felmérőlapon rögzített falnyílás méreteket kialakítani. A megrendelőlap, felmérési lap a Megrendelő részére elektronikus levélben kerül átküldésre, mely a Megrendelő visszaigazolása nélkül is elfogadottnak tekintendő, amennyiben azt 48 órán belül nem kifogásolja.

11. Szakszerű telepítés feltételei: Az ajtónyílás mellett min. 5 cm szabad falfelületet, úgynevezett falkávát kell képezni.( Ennek kialakítására a magyar építész-tervezők többnyire nem fordítanak figyelmet ) Az ajtókat káva híján a takaró lécek elvágásával lehet beépíteni (kizárólag a pánt ellenoldali mobil borítás szabható), ez azonban nagyban rontja az ajtók esztétikai és használati értékét. A falfestést illetve a takaróléccel elfedni szándékozott burkolatot a falnyílás széléig kell vinni. Az épület-kivitelezési pontatlanságokért a Megrendelő felel, az erre visszavezethető esztétikai problémák nem képezhetik reklamáció tárgyát, még abban az esetben sem, ha erre külön nem hívtuk fel a Megrendelő figyelmét. A telepítés időpontjában a padlón a végleges padlóburkolatnak, a falkávákon – amennyiben tervezve volt – a végleges falburkolatoknak fent kell lennie! A burkolatok pozícionálásáról, miszerint a burkolatok az ajtó tokborítása alá futnak, vagy hozzá zárnak, a Megrendelő szabadon dönt, de köteles az eredeti felmérési lapon rögzített falnyílás méreteket biztosítani.

12. Helyszíni felmérés: Külön kérésre, ha a beépítést, mint külön szolgáltatást is megrendelik, a nyílászárók gyártása előtti pontosítás végett díjazás ellenében felmérést végez a Szállító, egyéb esetekben felmérést nem vállalunk. A felmérés nélkülözhetetlen feltétele a végleges padló- és falburkolatok megléte, függetlenül attól, hogy új beépítésről vagy nyílászáró cseréről van szó. Amennyiben a végleges burkolatok nincsenek elhelyezve, a Megrendelő nyilatkozik az utólagosan elhelyezésre kerülő burkolatok méreteiről, a falnyílás esetleges módosulásáról, de ezzel a felelőséget is vállalja a megrendelőlapon rögzített falnyílásméretek kialakításáért.  Amennyiben időközben a beépítés megrendelését a Vevő visszavonja, úgy a felméréskor megállapított méretek csak ajánlásként élnek tovább. A felmérési jegyzőkönyv a Megrendelő részére elektronikus levélben kerül átküldésre, mely a Megrendelő visszaigazolása nélkül is elfogadottnak tekintendő, amennyiben azt 48 órán belül nem kifogásolja. Felújítások alkalmával társaságunk kizárólag abban az esetben vállal méretgaranciát amennyiben felméréskor a nyílások szabadon mérhetőek, ellenkező esetben Megrendelő felelősségére vesszük fel a méreteket és azok megfelelőre alakítása is a Megrendelő kötelessége. Amennyiben a felmérést nem társaságunk végzi, úgy a felelősség a Megrendelőt terheli.

13. Beépítés: Külön megegyezés, árajánlat, díjazás és a megrendelés visszaigazolása alapján a Szállító vállalkozik az elkészült nyílászáró szerkezetek helyszíni beépítésére is. A nyílászárók rögzítése a falazási munkákat követően, vakolás és burkolás után pur-habos rögzítéssel történik, nyílás kialakítás, helyszíni javító jellegű kőműves és egyéb szakipari munkák nélkül. A beépítés egyszeri kiszállásra értendő. Amennyiben a Megrendelő hibájából valamely termék nem kerül beépítésre ,úgy a Megrendelő köteles minimum nettó 5000Ft-ot téríteni az újbóli kiszállás előtt. A termékek helyszíni telepítése építőipari szakmunka. A beépítéskor véletlenszerűen keletkező esetleges károkozások nem képezhetik reklamáció és egyéb későbbi kártérítési igény alapját.

14. A beépítés díja: A beépítés díja, összege a munka elkezdése előtt egyenlítendő ki. A díj tartalmazza a rögzítéshez szükséges pur-habot, a szerkezetek szakszerű rögzítését és szükség szerinti beszabályozását, a kilincsek felrakását és a tartozékok átadását vagy kérésre felhelyezését. Nem tartalmazza a nyílások alakításának, bontásának díját illetve a borítás és a fal fözötti hézagok szilikonos kitöltését.

15. Az ajtók beépítésének ütemezése: A belső ajtók utólagos elhelyezésre készülnek, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az építkezés utolsó fázisában, a teljes szerelvényezés, a padló- és falburkolatok és a festés elkészülte, valamint a falszerkezetek teljes kiszáradása után építhetőek be. A szerelés időpontját érdemes a szakipari munkák elkészülte utánra időzíteni, így a Megrendelő megvédheti nyílászáróját az esetleges sérülésektől, deformálódásától. Beépítés előtt a helyiséget jól ki kell szellőztetni, hogy a levegő páratartalma ne haladja meg az előírt mértéket (55%). Az ennél korábbi beépítés esetén nem vállalunk felelősséget, hiszen tapasztalataink szerint a különböző szakmák szerelői, mesterei által levett, újra felrakott ajtólapok és takarólécek a szakszerűtlen kezelés és hanyag anyagmozgatás miatt gyakorta megsérülnek. Ezek cseréjét csak új megrendelésként tudjuk biztosítani. A fenti munkafázisok felcserélése esetén abban az esetben sem vállalunk felelősséget, amennyiben a telepítési munkálatokat Társaságunk szakemberei végzik.

16. Átadás-átvétel: egy, a Vevő vagy az általa megbízott képviselő aláírásával ellátott beépítési munkalap, illetve átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében történik, melyet a Megrendelőnek kötelessége aláírásával ellenjegyezni, még abban az esetben is, ha az abban foglaltakkal nem ért egyet. Az esetleges kifogásait,garanciális igényeit köteles írásban a info@ajtohaz.hu címre elküldeni, melyre 8 napon belül reagálunk és a jogos hibákat 30 napon belül javítjuk.

17. Garancia: A Szállító minden általa gyártott, forgalmazott, szakszerűen beépített ajtóra a törvényben előírt szavatosságot, ezen belül az CPL, laminált, festett és dekorfóliás ajtókra 12 hónap, fafurnér felületű beltéri ajtó esetében (általunk történő beépítés esetén) további 12 hónap garanciát vállal. A szakszerűtlen beépítés és karbantartás, idegen eredetű javítás, beavatkozás, változtatás esetén a Szállító mentesül a szavatosság alól. Minőségi kifogásait a Vevő minden esetben írásban köteles közölni. Minőségi kifogás esetén a Szállító 30 munka napon belül szakembert küld a hiba elhárítására. Jogtalan hibabejelentés esetén a Vevő köteles a Szállítónak a kiszállással kapcsolatos költségeit megtéríteni. A szavatossági idő az átadás napjával indul függetlenül attól, hogy a Vevő mikor veszi birtokba az árut. Az áru az átvétellel véglegesen és fenntartás nélkül elfogadottnak tekintendő, a kifogásokat haladéktalanul (24 órán belül) a Vevőnek írásban kell jeleznie. Ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy a Vevő elfogadta és kifogástalannak minősítette az árut. Amennyiben a Vevőt terhelő körülményekből eredően nem tud 1 héten belül gondoskodni a termék átvételéről és elszállításáról, a kockázatviselés kezdete az áru készre jelentésének időpontja. A fentiek értelmében vállalkozó kizárólag súlyos gondatlanságból adódó károsodásokért felel. Garanciális igény bejelentését kizárólag írásban fogadjuk el, melyet a info@ajtohaz.hu címre kérünk küldeni. A hibás termékek cseréje minden esetben a Szállító telephelyén történik. A nem általunk beépített termékek esetén kizárólag szakember általi (asztalos) beépítés esetén vállalunk garanciát. Beépített termékek esetén kérjük a hiba bejelentéssel együtt a beépítő kivitelezői nyilatkozatát is feltétlenül elküldeni szíveskedjenek, mely a garancia kezelésének feltétele.

18. Minőségi követelmények, mérettűrések: Eltérések a termék színezetében, rajzolatában: a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a furnéros ajtóknál az anyag alapja a fa, egy természetesen létrejött termék, ezért a bemutatott mintatermék és a leszállításra kerülő kész termék között rajzolati és színbeli különbségek lehetségesek. A bemutatott késztermékek, szín- és pácminták az időbeli különbségek (érés), valamint az eltérő furnér kötegek, fafajták felhasználása miatt kizárólag tájékoztató jellegűek, a szín és struktúra eltérések nem képezhetik reklamáció tárgyát. Igény esetén az adott színből próbapácolást végzünk, ami azonban nem garantálja ezen esetben sem a színazonosságot. Mesterséges felületű laminált ajtók esetében a széria méretű termékeknél nem, azonban a méretre gyártott termékeknél a tok és a lap színe eltérő lehet. Gyártási mérettűrések: azonos szélességű és/vagy magasságú  ajtók esetében az eltérés nem lehet nagyobb mint max.7 mm, Falvastagsági eltérések max.5mm, a lapelhajlás szobai körülmények között minden megkezdett méternél max 5 mm lehet, vizes helyiségeknél valamint garázsoknál és nem megfelelő szellőztetésű helyiségeknél a megengedett értéket 10%-al meghaladhatja. A vizes helyiségekben a garanciát kizárólag abban az esetben vállaljuk, amennyiben a terméket szellőzőráccsal rendelték vagy mesterséges szellőztető rendszerrel vagy résszellőzős ablakkal rendelkezik .  Üvegezőlécek síkbeli eltérése max. 2mm. Fix és mobil borítások síkbeli eltérése max 3 mm, zárkimarások és ellenoldalak anyagfolytonossági hibái max. 2mm. Egyedi kézművesipari termékek és széria termékek esetében is apróbb felületi sérülések, javítások, karcolások , funérhibák előfordulhatnak mind a gyártott, mind a helyszínen beépített termékek esetén, melyek nem jelenthetik reklamáció tárgyát, amennyiben azok a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák. Laminált termékek esetében az élképzés hibái a gyártási technológia sajátosságai miatt nem képezhetik reklamáció tárgyát. Az üveg és a laminált felület anyagában lévő hibákra (nyomtatási hibák,hiányosságok) a garancia nem vonatkozik. A széria méretű és egyedi gyártású laminált termékek magassági mérete (nyílásméret) nem haladhatja meg a 2100 mm-es magasságot, azaz ennél nagyobb nyílások esetében a nyílások megfelelőre alakítása a Megrendelő feladata és kötelessége. A WC-záras termékek esetében némely esetben azok elforgatása az eltérő stift méretek miatt nehézkes lehet. Az ajtólapok esetleges elhajlását, deformálódását a szállítást követő 24 órán belül írásban jelezni kell, ellenkező esetben nem tekintjük garanciális hibának. A 60 mm-es paneltok méreteknél a tokborítás kizárólag helyszíni szabással állítható, a részünkről átadott termék, 75 mm széles, nem szabott mobil borítással rendelkezik.

19. Üvegezés: Az üvegezett ajtólapokat kívánságra gyárilag üvegezve vagy üveg nélkül szállítjuk, de ebben az esetben felszámítjuk annak árát is. Az építés helyszínén történő üvegezés esetén az üveg beszereltetését végeztesse szakemberrel és csak a felhasználási helynek megfelelő üveget építessen be. Törésveszélynek kitett helyeken (pl.gyerek) kizárólag biztonsági fóliával védett üveget használjanak! Az általunk ajánlott standard katedrál üvegek (screen, savmart, stb.) nem biztonsági üvegek, azok ilyen esetekben védőfóiázást igényelnek.Gyári üvegezés esetén garanciát kizárólag az üvegléc ragasztással történő rögzítése esetén vállalunk. A nem megfelelő üvegezés megrendelése esetén a felelősség a Megrendelőt terheli.

20. Szállítmányozás: A szállítmányozás amennyiben a Megrendelő mint szolgáltatást nem rendeli meg a Szállítótól, a Vevő költségére történik. A veszély áthárul a Vevőre az áru a Szállító raktárában a gépjárműre történő felrakásával, akkor is, ha a Szállító a szállítási költséget átvállalja. A szállítási címen a gépkocsiról történő lerakodás a Vevő feladata és kötelessége. Nyitott teherautóval, utánfutón történő szállítás esetén a garancia érvényét veszti. A termékeket ne szállítsa személyautóban! Szállítási sérülésekre reklamációt a fentiekre való tekintetel nem fogadunk el.

21. Megfelelő tájékoztatás: A megrendelés előtt alaposan gondolja át esetleges további kérdéseit, legyenek azok a felhasználással kapcsolatosak, avagy technikai természetűek, s tegye fel kollégáinknak! A megrendelést kizárólag abban az esetben írja alá, amennyiben minden kérdésére teljes körű, mindenre kiterjedő választ kapott és a szerződési feltételeinket el tudja fogadni. A Megrendelő a számla aláírásával kijelenti, hogy a termékkel kapcsolatban mindenre kiterjedő teljes körű tájékoztatást kapott. Minden szabvány kivitelezéstől eltérő esetben (nem megfelelő falkáva kivitelezések, gazdasági okokból adódó kényszermegoldások) a kivitelezési megoldhatóság és felelősség a Megrendelőt terheli, még abban az esetben is, ha a felmérést vagy tájékoztatást társaságunk szakemberei végezték.

A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a PTK ide vonatkozó paragrafusai érvényesek. A szerződő felek elfogadják a Pest Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
Az Dekora Otthon Zrt. 21 pontból álló, szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó  Általános Szállítási Feltételeket elolvastam, annak tartalmát megismertem és mint akaratommal mindenben megegyezőt, magamra nézve kötelezőnek elfogadom, és a számla átvételével jóváhagyólag igazolom.

.

Beépítési útmutató

Az Ajtóház Zrt. által gyártott, illetve forgalmazott utólag beépíthető tokok a legmodernebb, szerelőbarát vasalatrendszerrel kerülnek forgalomba. A sérülések elkerülése és a kulturált szállítás érdekében a
tokok alkatrészenként, szálakban kerülnek átadásra. A szerelést az alábbiak szerint javasoljuk elvégezni:

A szereléshez szükséges anyagok:

 • Faragasztó
 • Csavarhúzó
 • Ékek
 • Kalapács
 • Kitámasztók
 • Kés
 • 4 mm-es imbuszkulcs
 • Vízmérték
 • Poliuretán hab
 • Mérőszalag
 • Vízszintes sík asztallap
 1. Először a tok tartozékaként adott szerelvény csomagból vegyük ki a 2 db pántalsó részt. A pántalsó két szárát csúsztassuk a tokra felszerelt fekete pánttáskába. Amennyiben nem csúszik bele enyhe nyomás hatására, a 4 mm-es imbuszkulccsal a pánttáska szorító csavarját ki kell lazítani. A pántrögzítő csavar a gumitömítésnél elhelyezkedő, egyedüli furatban található. A pánt végleges pozicionálását a tok beépítése után kell elvégezni, most egyelőre közepes erővel úgy húzzuk meg az imbuszcsavart, hogy kb. 5 mm látszódjon a pántalsó két szárából.
 2. A gérbevágott tokrészeket célszerű külön faragasztóval megragasztani. Erre a célra bármelyik expressz faragasztó alkalmas. Csak annyi ragasztót használjunk, hogy összenyomáskor az ne folyjon ki a két elem közül. Amennyiben ez mégis megtörténik enyhén nedves ruhával a ragasztó eltávolítható.
 3. A műanyag excentrikus gér összehúzóba helyezzük, bele a fém összekötőt a képen látható módon.
 4. A gérbevágott (előre beragasztózott) tok alkatrészeket fektessük egy vízszintes felületre, ahol a takaróléceket síkba kell állítani. Az excentrikus gér összehúzót és a fém összekötőt helyezze bele a takaróléc hátsó részében kialakított furatba. Az óramutató járásával megegyező irányban csavarhúzó segítségével jól húzza meg. Ügyelni kell arra, hogy a takaróléc külső felületei síkban legyenek és a sarkok is pontosan találkozzanak. Fontos tudni, hogy minden utólag beépíthető toknál a gérek csatlakozása látható lesz. Erre vonatkozóan reklamációnak helye nincs!
 5. Ezután a mellékelt fém kapcsokat egy kalapács segítségével a tokon elhelyezett árokba enyhén beütjük. Minden gér csatlakozásnál 2 db rugós kapcsot kell használni a megfelelő rögzítés érdekében. A rugós kapocs szerelésekor a két tokrészt kezünkkel szorítsuk össze, hogy az ne tudjon elmozdulni.
 6. Beépítés előtt ellenőrizzük a tok és a lap méreteit, hogy azok paramétereikben megegyeznek-e. Eltérés esetén a terméket ne építsék be. Amennyiben a méretek megfelelőek, a tokot állítsuk függőlegesen, derékszögben a falnyílásba és felső sarkainál ékeljük ki a képen látható módon. Ez az ékelés csak átmenetileg rögzíti a tokot, hogy a finom beállítást el lehessen végezni.
 7. Vízmérték használatával függőbe kell állítani a tokszárakat. Ideális esetben a tok külső oldala és a fal között 15 mm-es szerelési hézag van. Ez a távolság szükséges a PUR-hab megfelelő alkalmazásához. A PUR-hab típusától függően a megfelelő rögzítés érdekében a szerelési hézag általában nem haladhatja meg a 30 mm-t (oldalanként). A tok vízszintes felső részénél a szerelési hézag nagyobb is lehet, mivel itt nem kell PUR-habot használni.
 8. Tokonként három helyen ki kell ékelni a tok külső és belső oldalát is. Erre azért van szükség, hogy a PUR-hab dagadásakor a tokot ne tudja megnyomni. A kitámasztásokat a PUR-hab teljes kikeményedéséig helyükön kell hagyni. A kikeményedési időt a hab gyártója a dobozon feltünteti. A PUR-hab fogja véglegesen rögzíteni a tokot, ezért javasoljuk, hogy a hosszú élettartam érdekében kizárólag jó minőségű, ÉMI engedéllyel rendelkező habot használjunk.
 9. A kitámasztott tokot az ékek mellett poliuretán habbal rögzítjük. Fontos tudnivaló, hogy a hab dagadásához nedvesség kell, ezért a habozás előtt a szerelési hézagba nedvességet kell juttatnunk (pl. kézi permetező). Ne használjunk túl sok habot, mert a megdagadás után térfogata jelentősen nőni fog. A megfelelő beállítás után akasszuk fel az ajtólapot a helyére és végezzük el a finom beállításokat. Készre felületkezelt ajtótokokat szerelt záró lemezzel szállítjuk.
 10. Miután a hab kikeményedett a kitámasztásokat kivehetjük. A díszborítás (mobil takaróléc) ezután kerülhet a helyére. A takaróléceket ugyanolyan excentrikus gér összehúzókkal rögzítjük, mint a tokszáraknál az alj borítást (fix takaróléc). A takaróléc csapját vagy a tokban lévő árkot enyhén beragasztózzuk és a takaróléceket a helyére csúsztatjuk. A takarólécek 1,5 cm-es állíthatósággal rendelkeznek. Végezetül a kilincset felszereljük az ajtólapra.
Kezelési útmutató

Az alábbi útmutató betartása mellett az ajtók hosszú távon megfelelően fognak működni. Kérjük, hogy az itt leírtakat már az ajtó átvétele során vegye figyelembe és a beépítés megkezdése előtt szíveskedjen ismételten áttanulmányozni.

Szerkezeti leírás

 • Könnyített szerkezetű beltéri ajtólap, MDF keretre két oldalról felfogatott forgácslap dekorfóliázással, vagy EGGER laminált MDF (CPL), vagy fafurnérozott MDF; és forgácslap vagy MDF tok. vagy MDF tok. CPL ajtók esetében a tok borítások,üvegező lécek dekor fóliásak,így enyhe szín eltérés tapasztalható.
 • A tok és szárny közötti légzárást a tokban kialakított falcban illeszthető, körbefutó, cserélhető tömítőprofil biztosítja. A tok szélessége egyedi igény alapján a falvastagságnak megfelelő.
 • A termékekben beépített BB zár van.

Szállítás, tárolás:

 • Szállításkor és tároláskor az ajtókat függőlegesen és vízszintesen is el lehet helyezni.    
 • Szállításkor az ajtók ne legyenek rázkódásnak kitéve. Minden esetben az ajtók mozgásmentes rögzítése szükséges.
 • Tároláskor helyezzük a szerkezeteket fa alátétre. Mechanikai sérülések elkerülése végett ne támasszuk, illetve ne tegyünk jelentős súlyú anyagokat az ajtóra.
 • A tárolási helyiség klimatikus viszonyai lakószobának megfelelőek legyenek.
 • Frissen vakolt épületben, szobában és bármely más nedves vagy túl száraz helyen az ajtókat tárolni még ideiglenesen sem szabad! A relatív páratartalom nem haladhatja meg a 65%-ot!
 • A terméket szabad ég alatt, illetve tűző napnak kitenni sem a szállítás, sem a tárolás alatt nem szabad.

Fontos tudnivaló:

A belső munkák során az ajtók apróbb sérüléseket szenvedhetnek, ezért célszerű betonozás,vakolás, festés után azokat beépíteni.
A nagy páratartalom és hőmérséklet különbség okozta esetleges deformációkra a garancia nem vonatkozik.
Beltéri ajtó szerkezeteink az MSZ EN 79: 1992 szabályzása szerint az I. klíma kategóriába tartoznak.
A termékek olyan helységek között alkalmazhatók, ahol a két helység klímaértékei az alábbi tartományon belül vannak: t=23  C, RL=30 % és t=18 C, RL= 50 %
A termékek borításaira ragasztó szalagot (festő szalagot) felragasztani még ideiglenesen is tilos!
Az ebből adódó sérülésekért,szakadásokért felelőséget nem vállalunk.

Szállítói megfelelőségi nyilatkozat

Szállító:             Ajtóház Zrt.
1213. Budapest Fenyves út 8

Az áru származási helye:     Európai Unió, Magyarország

Gyártási dátuma:         2010 Május.

Termék megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe:

Beltéri ajtó utólag szerelhető tokkal
Lakó- és középületbe, nyaralóba, szociális épületekbe beépítésre alkalmas, valamint ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítménybe.
Műszaki specifikációk szerinti osztályba sorolás:

Anyagtól függő műszaki követelmények szerinti osztályba sorolás (MSZ 9384/9-1988 szabvány követelményei szerint): I. osztály

Működtető erők szerinti osztályba sorolás (Az MSZ EN 12217:2004 szabvány követelményei szerint): 3.osztály

Légállapoti hatások szerinti osztályba sorolás magas páratartalmú terhelés mellett (Az MSZ EN 12219:2001 szabvány követelményei szerint): 3. osztály

Légállapoti hatások szerinti osztályba sorolás magas páratartalmú terhelés mellett (Az MSZ EN 12219:2001 szabvány követelményei szerint): Szilárdsági osztályba sorolás (Az MSZ EN 1192:2001 szabvány követelményei szerint): 2.osztály

Mechanikai tartósság az MSZ EN 12400:2003 szabvány követelményei szerint: 2.osztály

A magasság, szélesség, vastagság és derékszögűség szerinti osztályba sorolás az MSZ EN 1529:2001 szabvány követelményei alapján 3.osztály

A helyi és általános síklapúság szerinti osztályba sorolás az MSZ EN 1530:2001 szabvány követelményei alapján 3.osztály

Léghanggátlás összehasonlító elemzések alapján (Rw [dB]) : 27 dB

Tűzállóság szerinti osztálybasorolás az 595-2:1994 szabvány követelményei alapján Éghetőség szerint: Közepesen éghető

Füstfejlesztő képesség szerint: Mérésékelt füstfejlesztőképességű anyag F1

Égve csepegési tulajdonság szerint: Co

Garancia érvényesítése:     a vállalkozó telephelyén írásban a garancialevél (jótállási jegy) és az eredeti számla bemutatásával lehetséges.

A nyilatkozat érvényes:    a termék megfelelő tárolása, szállítása, beépítése, kezelése, rendeltetésszerű használata esetén korlátlan ideig.

Melléklet:            beépítési, kezelési, karbantartási és szerelési útmutató, garancialevél, jótállási jegy

Jótállási jegy

A Szállító szavatolja, hogy a termék gyártási (gyári) hibáktól mentes. A termék gyártási hibásnak minősül, ha nem lehetséges rendeltetés szerinti használata, az alkalmatlanságot pedig az anyagok tulajdonságai okozzák.
A szállító jótállást nyújt az általa forgalmazott termékekre az átvétel dátumától számított 12 hónapra, mely fafurnér és festett termékek esetében további 12 hónappal meghosszabbodik, amennyiben a termékek beszerelését társaságunk végzi. A jótállás fedett, száraz helységekben tárolt, valamint 55%-ot meg nem haladó páratartalmú helyiségekben beépített termékekre érvényes.
A termékre vonatkozó reklamációk elfogadására és a garanciális javítások elvégzésére kizárólag a gyártó vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. Reklamációt a gyártónál vagy a vásárlás helyén lehet bejelenteni, bemutatva az eredeti vásárlást igazoló számlát. A Vásárló kötelessége átvenni a jótállási jegyet az eladótól. A Szállító a bejelentett reklamációt a bejelentés napjától (a reklamációs bejelentés Szállító általi kézhezvétele napjától) számított 21 napon belül bírálja el. A jótállási időszakban köteles a Vevő a termék csomagolását megőrizni. A Szállító határozza meg a reklamáció elbírálásának módját. A reklamáció elfogadása esetén a Szállító kötelezettséget vállal a hibás termék megjavítására (jótállási időszakban), a Vevővel egyeztetett időpontban. A Szállító kötelezettséget vállal arra nézve, hogy amennyiben a termék gyártási hibája nem javítható, vagy három egymást követő javítás nem vezet eredményre, a terméket hibától mentes termékre cseréli. Abban az esetben, ha döntés születik a termék kicserélésére, nem a Szállítót terhelik a szállítás, a kiszerelés és a beépítés költségei. A jótállási időszak meghosszabbításra kerül a reklamáció bejelentésének napjától a javítás megtörténtéig eltelt időszakkal. A határidő a szükséges mértékben kitolódik abban az esetben, ha a Vevőnek felróható okból nem volt lehetséges a termék megvizsgálása vagy javítása.
A Szállító jótállási kötelezettsége érvényét veszti abban az esetben, ha:

 • Arra jogosulatlan személyek (nem a gyártó vagy általa meghatalmazott személyek) végezték a javítást, átalakítást a terméken (gyalulás, furatok, vájatok készítése, kivéve a vasalatokhoz, a kilincsekhez szükségeseket, az ajtószárnyak vagy az ajtótokok visszavágása)
 • A termékek szerkezetén átalakítás történt a Szállító beleegyezése nélkül, pl. a vasalatok más típusra cserélése, kiegészítő elemek felszerelése (kivéve a zárbetéteket és a kilincseket)
 • Vásárlást igazoló eredeti számla bemutatása nem történik meg.

A mérettartást és a működést érintő reklamációkra a vásárlástól számított legkésőbb 7 napon belül kerüljön sor. Az észrevehető, látható illetve mennyiséget érintő reklamációkat a nyílászárók átvételekor kell legkésőbb bejelenteni, ennek elmulasztása a jótállás elvesztését vonja maga után. Átvételkor a vásárló köteles a termékeket átnézni és a sérülésmentességét és esetleges vetemedéseit ellenőrizni. A termékek visszacsomagolásához csomagolóanyagot biztosítunk. A Szállítót nem terheli felelősség a termék elvesztése, károsodása vagy megsemmisülése esetén, ha annak kiváltó oka nem a termékben jelentkező meghibásodás volt. A jótállás nem terjed ki különösen arra, ha:
a károsodások a nem megfelelő tárolás következtében léptek fel, ahol a környezeti hőmérséklet a minimális 10C-ot nem éri el.
Az ajtóval elválasztott helységek közötti hőmérsékletkülönbség meghaladja a 10C-ot.
Az ajtóval elválasztott helyiségek páratartalma közötti különbség meghaladja a 10%-ot
A helységekben legalább 40-55% kell legyen a levegő páratartalma.
A falak, a vakolatok, a padozatok nedvességtartalmának 12-18%-nak kell lennie a helység szellőztetésének biztosítása mellett.
Az ajtók 4mm-t el nem érő megvetemedése (PN-EN 1530-2001)
A helyiségek levegőjének túl magas páratartalma miatt bekövetkező duzzadás következtében kialakult elszíneződésekre, deformálódásra és elemek károsodására.

A jótállás szintén nem terjed ki:
 

 • a termék szállítása, rakodása során, valamint nem megfelelő tárolása miatt keletkező sérüléseire.
 • a termék a felhasználó hibájából keletkezett sérüléseire és az ezek által okozott meghibásodásaira (karcolás a fólián, repedések)
 • a díszfólia nem a gyártó hibájából keletkezett sérüléseire (nem megfelelő tisztítószerek, stb. alkalmazása.)
 • nem szakember általi szerelés vagy helytelen használat.
 • a termék hibás működésére, ha az a gyártótól és a használat körülményeitől függetlenül bekövetkező különleges eseménynek tudható be (vízkár, tűzkár, stb.)
 • beltéri ajtószárnyak üvegből készült elemeire


A beltéri ajtókat beépíteni csak a helyiség teljes kiszáradása után (festés,burkolás) lehet.

Az ajtókat nem szabad víz hatásának kitenni.
A nyílászárókat száraz, puha kendővel kell letörölni.
Az üvegezés tisztításához tilos acetont tartalmazó szereket használni.

A Szállító a jótállás keretében fenntartja magának a jogot a felhasználó terhére az értékcsökkenéssel, ha a hibás termék cseréjére született döntés, de annak a használat során keletkezett egyéb hibái is vannak, pl. karcolások, szennyeződések vagy más sérülések.
Megalapozatlan reklamáció esetén a Szállítónak jogában áll a Vevőt terhelni a költségekkel.
A jótállási és szállítói szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgárjogi törvénykönyv előírásai az irányadóak.
Minden reklamációt írásban kell leadni, tehát elektronikus levél formájában az info@ajtohaz.hu címre a vásárlást igazoló eredeti számla másolatával, kivitelezői nyilatkozattal (ÁSZF szerint) vagy postai úton a társaság címére küldeni.

Karbantartási útmutató:

Annak érdekében, hogy a nyílászáró szerkezet hosszú ideig kifogástalanul működjön, érdemes az alábbiakat betartani: a mozgó vasalatok csúszó alkatrészeit évenként vékony szilikon kenőanyaggal be kell kenni, a fellazult csavarokat utánahúzni, a légzáró tömítést szilikon olajjal kezelni.
Az ajtó felületének tisztítása karcmentes tisztítószerrel, puha ruhával történjen. A takarítás alkalmával kerüljük a felület vízzel való érintkezését. Vizes helyiségek esetén a tok-padló csatlakozását célszerű színtelen sziloplaszttal tőmíteni.

Az Ajtóház Zrt. termékeinek karbantartására vonatkozó  karbantartási útmutatót elolvastam, abból egy példányt átvettem, annak tartalmát megismertem és megértettem, s ezt aláírásommal jóváhagyólag igazolom.

Letöltések

Biztonsági ajtó beépítési útmutató